Sangenes bog LæseprøveLæseprøve


Kolofon


Sangenes bog 詩經 Shi jing. 1 國風 Viser fra landene


Forlæg for oversættelsen er den arkaisk-kinesiske kildetekst på:
https://ctext.org/book-of-poetry/lessons-from-the-states


© Hugo Hørlych Karlsen, NordØsten Forlag NordOsten Books 2020
ISBN 978-87-91493-53-9


Sat med Verdana (dansk tekst) og SimSun (kinesiske tegn).

Sats og opsætning: NordØsten NordOsten Books.
Forside: Forlaget Hovedland.


Må digitalt eller i udskrift bruges af køberen af denne ebog.
  Må ifølge copyrightbestemmelserne, der beskytter forlagets, forfatterens og oversætterens arbejde, hverken kopieres analogt eller digitalt til andre eller offentliggøres uden forudgående aftale med forlag, forfatter og oversætter.


NordØsten NordOsten Books
www.nordosten.dk


Forlaget Hovedland har udgivet nærværende ebog som trykt bog, ISBN 978-87-7070-721-3.


Hugo Hørlych Karlsen har oversat følgende klassiske kinesiske værker:


Laozi: Daode jing. Klassikeren om vejen og kraften. (3. reviderede og udvidede udgave), trykt bog og ebog NordØsten NordOsten Books 2016, lydbog Lindhardt og Ringhof 2019.


Den Gule Kejsers klassiker om indre medicin og Klassikeren om de vanskelige områder. (2. reviderede udgave) ebog NordØsten NordOsten Books 2014, trykt bog Sphinx Forlag 2018.


Om det arkaiske og klassiske kinesiske sprog og om at oversætte værkerne på baggrund af deres tid og kultur på den ene side og den danske vestlige kultur og dens sprog på den anden side har han skrevet:


Meridianer og eksistens. Klassisk kinesisk medicin og daoisme. 2016.


Tegn og tydning. Kinesiske klassikere. Meridianer og eksistens II. 2017.


Kinesisk medicin og kultur før og nu. Omkring Rhonda Chang og 醫 (yi). Meridianer og eksistens III. 2019.


De nævnte tre ebøger er ligeledes udgivet på NordØsten NordOsten Books.


Se NordØsten NordOsten Books’ samlede katalog:
www.nordosten.dk


Indhold


國風 Viser fra landene
周南 Viser fra Zhou og fra Syden
召南 Viser fra Shao og fra Syden
邶風 Viser fra Bei
周南 Viser fra Yong
衛風 Viser fra Wei
王風 Viser fra Wang
鄭風 Viser fra Zheng
齊風 Viser fra Qi
魏風 Viser fra Wei
唐風 Viser fra Tang
秦風 Viser fra Qin
陳風 Viser fra Chen
檜風 Viser fra Gui
曹風 Viser fra Cao
豳風 Viser fra Bin
Efterord國風 Viser fra landene


周南 Viser fra Zhou og fra Syden


1 關雎 Guan Ju. Fiskeørnens kalden

關關雎鳩 在河之洲
窈窕淑女 君子好逑


參差荇菜 左右流之
窈窕淑女 寤寐求之
求之不得 寤寐思服
悠哉悠哉 輾轉反側


參差荇菜 左右采之
窈窕淑女 琴瑟友之
參差荇菜 左右芼之
窈窕淑女 鍾鼓樂之


Guan, guan… kalder fiskeørnen
på sin mage over flodens ø.
Så forførende og dragende
er den smukke kvinde.
En passende partner
for den gode mand.


Forskellige i form og farver
er søbladene,
til højre, til venstre svajer de.
Så forførende og dragende
er den smukke kvinde.
Når jeg er vågen,
når jeg sover,
søger jeg hende.
Søger hende,
men finder hende ikke.
Når jeg er vågen,
når jeg sover,
tænker jeg på hende.
Så længe! Så længe!
Jeg vender mig,
jeg drejer mig
igen og igen fra side til side.


Forskellige i form og farver
er søbladene,
til højre, til venstre
plukker vi dem.
Forførende og dragende
er den smukke kvinde.
Den lille og den store citar spiller
i samværet med hende.
Forskellige i form og farver
er søbladene,
fra højre side, fra venstre side
udvælger vi dem.
Forførende og dragende
er den smukke kvinde.
Klokkerne ringer,
trommerne lyder.
At være lykkelig sammen med hende…


2 葛覃 Ge Tan. Kudzurodsplanten breder sig


葛之覃兮 施于中谷
維葉萋萋 黃鳥于飛
集于灌木 其鳴喈喈


葛之覃兮 施于中谷
維葉莫莫 是刈是濩
為絺為綌 服之無斁


言告師氏 言告言歸
薄污我私 薄澣我衣
害澣害否 歸寧父母


Kudzurodsplanten,
hvor den breder sig
helt ned til dalens indre.
Dens blade,
som beskyttende
folder de deres rigdom ud.
De gule fugle
flyver op
og samler sig
i træernes flod.
Deres sang,
harmoniernes harmoni.


Kudzurodsplanten,
hvor den breder sig
helt ned til dalens indre.
Dens blade,
righoldige og kraftige,
sådan skærer jeg dem ned,
sådan tilvirker jeg dem,
laver fint stof,
laver groft stof,
syr tøj,
jeg aldrig bliver træt af
at bære.


Jeg har fortalt det til klanmoderen,
der har fortalt det videre,
at jeg vender hjem.
Så jeg vil vaske mit dagligdagstøj,
og jeg vil rense mine fine klæder.
Hvilke skal jeg rense?
Hvilke ikke?
Fredfyldt
vil jeg vende hjem
til min fader og moder.


3 卷耳 Juan Er. Håret høgeurt


采采卷耳 不盈頃筐
嗟我懷人 寘彼周行


陟彼崔嵬 我馬虺隤
我姑酌彼金罍 維以不永懷


陟彼高岡 我馬玄黃
我姑酌彼兕觥 維以不永傷


陟彼砠矣 我馬瘏矣
我僕痡矣 云何吁矣


Jeg samler og samler
håret høgeurt,
men min lille kurv
bliver slet ikke fuld.
Ak, i mit hjerte
bærer jeg den mand med mig,
og jeg sætter kurven fra mig
der på vejen til Zhou.


Jeg stiger op
ad de høje, klippefyldte skrænter,
men mine heste
er kraftesløse og klarer det ikke.
For nu vil jeg drikke af vinen
fra den gyldne krukke
og håbe,
at jeg dermed ikke evindeligt
bærer ham i mit bryst.


Jeg stiger op
ad det himmelhøje højdedrag.
Mine heste bliver sorte og gule.
Jeg skænker mig nu
vin fra næsehornskruset,
prøver med det
at forkorte pinens tid.


Oh, denne opadstigen
ad den stenede bakke!
Oh, jeg selv,
mine heste,
vi bliver såret!
Oh, jeg selv,
mine tjenestefolk,
vi bliver syge!
Oh, jeg siger,
hvad bærer jeg ikke
med mig!


4 樛木 Jiu Mu. Nedhængende grene


南有樛木 葛藟纍之
樂只君子 福履綏之


南有樛木 葛藟荒之
樂只君子 福履將之


南有樛木 葛藟縈之
樂只君子 福履成之


Mod syd
står et træ
med nedhængende grene.
Kudzurodsplanten, krybende
snor den sig op ad det.
Enkel lykke
til den høje herre,
velsignet går han,
fredfyldt, dér!


Mod syd
står et træ
med nedhængende grene.
Kudzurodsplanten, tilhyllende
snor den sig
op ad det.
Enkel lykke
til den høje herre,
velsignet går han,
storsindet, dér!


Mod syd
står et træ
med nedhængende grene.
Kudzurodsplanten, indfiltrende
snor den sig
op ad det.
Enkel lykke
til den høje herre,
velsignet går han,
fuldkommen, dér!


5 螽斯 Zhong Si. Græshopperne


螽斯羽 詵詵兮
宜爾子孫 振振兮


螽斯羽 薨薨兮
宜爾子孫 繩繩兮


螽斯羽 揖揖兮
宜爾子孫 蟄蟄兮


I vingede græshopper,
utællelige, utællelige er I.
Så passende, det er,
at jeres børn og børnebørn
mangedobles.


I vingede græshopper,
I sværmer i store skarer.
Så passende, det er,
at jeres børn og børnebørn
bliver en ubrudt streng.


I vingede græshopper,
I eftergivende, bølgende flokke.
Så passende, det er,
at jeres børn og børnebørn
dvæler i store flokke.


6 桃夭 Tao Yao. Det unge ferskentræ


桃之夭夭 灼灼其華
之子于歸 宜其室家


桃之夭夭 有蕡其實
之子于歸 宜其家室


桃之夭夭 其葉蓁蓁
之子于歸 宜其家人


Ferskentræet,
så ungt, så underskønt det er,
så brændende lyse
dets blomster.
Den unge kvinde
tager til sit kommende hjem
for at ordne
værelserne i huset.


Ferskentræet,
så ungt, så underskønt det er,
så righoldigt vil det
bære frugt.
Den unge kvinde
tager til sit kommende hjem
for at ordne
huset og værelserne.


Ferskentræet,
så ungt, så underskønt det er,
overvældende i vækst
er dets blade.
Den unge kvinde
tager til sit nye hjem
for at tage sig af
sin husstand.


7 兔罝 Tu Ju. Harenettet


肅肅兔罝 椓之丁丁
赳赳武夫 公侯干城


肅肅兔罝 施于中逵
赳赳武夫 公侯好仇


肅肅兔罝 施于中林
赳赳武夫 公侯腹心


Omhyggeligt anbringes det,
nettet til harefangst.
Dunk, dunk
hamres træstiverne i jorden.
Den tapre, djærve stridsmand,
prinsens skjold og værn.


Omhyggeligt anbringes det,
nettet til harefangst,
netop hvor mange veje
krydser hinanden.
Den tapre, djærve stridsmand,
prinsens gode ledsager.


Omhyggeligt anbringes det,
nettet til harefangst,
dér i skovens midte.
Den tapre, djærve stridsmand,
prinsens mave og hjerte.


8 芣苢 Fu Yi. Vejbred


采采芣苢 薄言采之
采采芣苢 薄言有之


采采芣苢 薄言掇之
采采芣苢 薄言捋之


采采芣苢 薄言袺之
采采芣苢 薄言襭之


Samle, samle vejbred,
her kommer vi for at plukke dem.
Samle, samle vejbred,
her kommer vi og har dem nu.


Samle, samle vejbred,
her kommer vi og samler dem sammen.
Samle, samle vejbred,
her kommer vi og gnubber frøene af dem.


Samle, samle vejbred,
her er de nu i vores opløftede skørter.
Samle, samle vejbred
i vores opkiltede skørter.


9 漢廣 Han Guang. Hanfloden er bred


南有喬木 不可休息
漢有游女 不可求思
漢之廣矣 不可泳思
江之永矣 不可方思


翹翹錯薪 言刈其楚
之子于歸 言秣其馬
漢之廣矣 不可泳思
江之永矣 不可方思


翹翹錯薪 言刈其蔞
之子于歸 言秣其駒
漢之廣矣 不可泳思
江之永矣 不可方思


Mod syd er der høje træer.
Jeg kan ikke standse op
og hvile dér.
Ved Hanfloden er der
en omstrejfende ung kvinde.
Jeg kan ikke gøre mig tanker om
at opsøge hende.
Hanfloden, så bred den er!
Jeg kan ikke gøre mig tanker om
at svømme over den.
Jiangfloden, så turbulent dens strøm er!
Jeg kan ikke gøre mig tanker om
at sejle ned ad den.


Højt og sammenfiltret er krattet.
Jeg vil slå tjørnen ned.
Den unge kvinde,
der tager til sit kommende hjem ─
jeg vil fodre hendes heste.
Hanfloden, så bred den er!
Jeg kan ikke gøre mig tanker om
at svømme over den.
Jiangfloden, så turbulent dens strøm er!
Jeg kan ikke gøre mig tanker om
at sejle ned ad den.


Højt og sammenfiltret er krattet.
Jeg vil slå malurten ned.
Den unge kvinde,
der tager til sit kommende hjem ─
jeg vil fodre hendes føl.
Hanfloden, så bred den er!
Jeg kan ikke gøre mig tanker om
at svømme over den.
Jiangfloden, så turbulent dens strøm er!
Jeg kan ikke gøre mig tanker om
at sejle ned ad den.


10 汝墳 Ru Fen. Ruflodens bredder


遵彼汝墳 伐其條枚
未見君子 惄如調飢


遵彼汝墳 伐其條肄
既見君子 不我遐棄


魴魚赬尾 王室如燬
雖則如燬 父母孔邇


Jeg følger Ruflodens høje bredder.
Jeg fælder de slanke stammer.
Jeg ser stadig ikke
min herre dukke op.
Jeg har ondt
som af svimlende sult.


Jeg følger Ruflodens høje bredder.
Jeg hugger de slanke, friske
grene af.
Nu har jeg set
min herre.
Han har ikke forladt mig,
ikke vraget mig.


Brasen svømmer
med sin dybrøde hale.
Det kongelige hus
er som et flammehav.
Selv om det er som et flammehav,
er fader og moder mig ganske nær.


11 麟之趾 Lin Zhi Zhi. Enhjørningens fødder


麟之趾 振振公子
于嗟麟兮


麟之定 振振公姓
于嗟麟兮


麟之角 振振公族
于嗟麟兮


Enhjørningens fødder!
Prinsens storsindede sønner.
Oh, enhjørning!


Enhjørningens pande!
Prinsens storsindede slægtninge.
Oh, enhjørning!


Enhjørningens horn.
Prinsens storsindede klan.
Oh, enhjørning! 


召南 Viser fra Shao og fra Syden


12 鵲巢 Que Chao. Skadens rede


維鵲有巢 維鳩居之
之子于歸 百兩御之


維鵲有巢 維鳩方之
之子于歸 百兩將之


維鵲有巢 維鳩盈之
之子于歸 百兩成之


Skaden ejer reden.
Turtelduen bor i den.
Den unge kvinde
er på vej til sit nye hjem.
Hundrede vogne kører hende i møde.


Skaden ejer reden.
Turtelduen har taget plads i den.
Den unge kvinde
er på vej til sit nye hjem.
Hundrede vogne ledsager hende.


Skaden ejer reden.
Turtelduen fylder det hele.
Den unge kvinde
er på vej mod sit nye hjem.
Hundrede vogne fuldender hendes opbud.


Forlag og bogsalg


Trykte bøger, lydbøger, ebøger


Bestilling direkte hos os:

Ring 98 58 22 00, mail,

eller afkryds i Bestillingsliste.


Ønskes ebøger direkte fra os, leveres de

inden for 24 timer

i epub, mobi og pdf.

Betales med bankoverførsel.


Ønskes straks-download af ebøger, gå til vores ebogs-webshop nordosten.ebog.dk

Betales med betalingskort

eller MobilePay.


Trykte bøger og lydbøger

bestilt inden 13:00 hverdage afsendes samme dag.

Forsendelse til posttakst.


Lindhardt og Ringhofs

Hugo Hørlych Karlsen-udgivelser i

 ebogsprojekt SAGA

Cookies


Hverken vi selv, eller one.com, som denne hjemmeside er hostet hos, bruger cookies.

 

Persondataadministration