Hugo Hørlych Karlsen

Hugo Hørlych Karlsen
Hugo Hørlych Karlsen er mag. art. i nordisk sprog og litteratur, master i klassisk kinesisk medicin.

  Forfatter og oversætter.


VIRKE OG VÆRKER

 

Uddannelse og ansættelser


1968: Nysproglig student fra Århus Statsgymnasium.

1974: Mag. art. i nordisk sprog og litteratur fra Århus Universitet.

  Magisterkonferensen Skriften, spejlet og hammeren. En kritisk analyse af en række nyere eksperimentelle danske forfatterskaber udkom på Borgens Forlag 1973. Afsluttende konferensforelæsning handlede om Nyrealismen i moderne dansk litteratur.


Fra 1969 løbende bidrag til aviser og tidsskrifter som anmelder og kulturmedarbejder.

  Debut som forfatter i 1972.

  Siden 1982 anmelder og medarbejder ved litteraturtidsskrifterne BUM og PLYS.

  Fuldtidsforfatter siden 1988.


Op til 1988 ansættelse ved:

Demokraten, Århus som kulturmedarbejder og litteraturanmelder.

  Dagbladet Information som kulturmedarbejder og litteraturanmelder.

  Århus Universitet som undervisningsassistent inden for nordisk sprog og litteratur.

  Danmarks lærerhøjskole som timelærer, dernæst kandidatstipendiat og ekstern lektor i områderne:

  • Børns leg, liv, læring og læsning.
  • Værkstedsbaseret undervisning i den samordnede indskoling.
  • Tematisk undervisning i de større klasser.
  • Tekstanalyse og litteraturhistorie.

  Børnehave- og fritidspædagogseminarier og højskoler som gæstelærer.


Skrev og oversatte en række bøger om børns leg, liv, læring og læsning. Udgav desuden værker om moderne dansk kultur og litteratur samt sine første digte, noveller og romaner.


Siden 1988:

Har fordansket taoistiske og klassiske kinesiske værker om kinesisk medicin og livsfilosofi, blandt andet Daode jing fra 500 f.v.t., Huang Di nei jing (Den Gule Kejsers klassiker om indre medicin) fra 300 f.v.t. og Nan jing (Klassikeren om de vanskelige områder) fra år 150. Har i samme periode tilegnet sig at kunne læse arkaisk kinesisk og klassisk kinesisk som grundlag for sine oversættelser fra de originale klassiske tekster.

  1993: Master i klassisk kinesisk medicin fra Heart of Nature’s Way School, Edinburgh. Medvirkede i det kliniske arbejde på skolens akupunkturklinikker i Århus og Edinburgh.

  Har oversat en række andre klassiske kinesiske og japanske værker og værker af moderne taoistiske mestre og selv skrevet en række bøger om kinesisk medicin samt udgivet digte og romaner.

Forfatterskabet


1972: Debut med digtsamlingen Dans på glødende sne på undergrundsforlaget Jorinde & Joringel.

  Har siden udgivet romaner, børne- og ungdomsbøger, noveller, digte, fagbøger og oversættelser.

  Et gennemgående tema i det skønlitterære forfatterskab er barndommen – det barn, som den voksne har med inden i sig selv, og børnene uden for den voksne. Barndommen som en intens selvhvilende og samtidig splittet periode med uafbrudte overgange. I for eksempel Længslens land. Vejen til Jerusalem beskrives børns situation og udvikling under krig og besættelse, mens kortromanen Stilheden, som indgår i Feberbørn. Panoramiske fortællinger, fortæller om to unge, som for mere end 20.000 år siden bryder op fra deres boplads, drevet af længsel efter deres helt eget liv.


En titel som Rejsen til den gyldne port signalerer barndommen som en rejse, en feberrejse mod hele tiden ukendt land. Mens de voksne lever i eftervirkningerne fra de lande, de forlod, og søger nye veje. En problematik der også er stærkt nærværende i romanerne Den første sønderhoning og Hollænderen – historiske romaner om sømænd og sømandskoner i Sønderho og på verdenshavene i 15-1600-tallet, lokalt forankrede verdensborgere.


De tematiske hovedtråde gennem forfatterskabet ud over barndommen i og uden for den voksne er:

  • Børns leg, liv, læring og læsning i relation til børneinstitutioner, skole og familie og strukturerne i det moderne samfund.
  • Palæstina/Israel-problematikken – sammenhængen mellem den store politik og det enkelte menneskes liv og indre verden.
  • Klassisk kinesisk medicin – filosofi og praksis, klassiske værker, daoisme, behandlingsformer, kost, seksuel energi.
  • Den særegne danske danse- og musiktradition, sønderhoningen, denne særlige sømandskulturs sammenhæng med et udsat og krævende maritimt liv gennem århundrederne.


Hugo Hørlych Karlsen har rejst i staten Israel og landet Palæstina, i Jordan og i en række europæiske lande, især Tyskland og Skotland, og ikke mindst i Danmark selv som baggrund for flere af sine værker og oversættelser.


Forlag

Er udkommet på følgende forlag: Arena, Aschehoug, Borgen, Dan-bog, Dansklærerforeningen, Gjellerup, GMT, Gyldendal, Hovedland, Husets Forlag, Jorinde & Joringel, Kimære, Klitrose, Kornmod, Lindhardt & Ringhof, LTs förlag (Sverige), Mit Helbred, Modtryk, NordØsten  NordOsten Books, Pax (Norge), Politiken, Rhodos, Sommer & Sørensen, Sphinx, Tiderne Skifter.


Født og opvokset

Født 19. oktober 1948. Faderen bødkermester, moderen ekspeditrice. To storebrødre, Kurt Winther Karlsen og Erling Aagaard Karlsen. Barneår i Sæby, Hjørring og på Amager. Ungdomsår i Risskov ved Århus, derefter voksenliv i eller ved Århus. Bor nu sammen med Petra Vestergaard Pedersen i Mariager tæt ved fjord og bøgeskove. Har døtrene Maja Rosendahl Frederiksen og Line Rosendahl Jensen og børnebørnene Ida, Signe, Astrid, Mads og Christian.


NordØsten NordOsten Books

Startede i 2004 sammen med Petra Vestergaard Pedersen forlaget og bogsalget NordØsten NordOsten Books med henblik på udgivelse af enkelte specialudgaver og siden med fokus på at gøre hovedparten af Hugo Hørlych Karlsens bøger og oversættelser tilgængelige i højkvalitative ebogsudgaver i epub-format.


Lindhard og Ringhofs Hugo Hørlych Karlsens-udgivelser

i ebogsprojektet SAGA: Klik her.Samlede udgivelser og samlede artikler


Link til Hugo Hørlych Karlsens samlede udgivelser.


Link til Hugo Hørlych Karlsens samlede artikler.


Forlag og bogsalg


Trykte bøger, lydbøger, ebøger


Bestilling direkte hos os:

Ring 98 58 22 00, mail,

eller afkryds i Bestillingsliste.


Ønskes ebøger direkte fra os, leveres de

inden for 24 timer

i epub, mobi og pdf.

Betales med bankoverførsel.


Ønskes straks-download af ebøger, gå til vores ebogs-webshop nordosten.ebog.dk

Betales med betalingskort

eller MobilePay.


Trykte bøger og lydbøger

bestilt inden 13:00 hverdage afsendes samme dag.

Forsendelse til posttakst


Lindhardt og Ringhofs

Hugo Hørlych Karlsen-udgivelser i

 ebogsprojekt SAGA

Cookies


Hverken vi selv, eller one.com, som denne hjemmeside er hostet hos, bruger cookies.

 

Persondataadministration