Kiroterapi LæseprøveLæseprøve


Kolofon


Kiroterapi. Hårets glans & øjnenes glød. En bog om energi


© Annie Nielsen, NordØsten Forlag NordOsten Books 2012


Sat med Verdana


Må digitalt eller i udskrift bruges af køberen af denne ebog.

  Må ifølge copyrightbestemmelserne, der beskytter forlagets og forfatterens arbejde, hverken kopieres analogt eller digitalt til andre eller offentliggøres uden forudgående aftale med forlag og forfatter.


ISBN 978-87-91493-28-7: Ebog 2. reviderede udgave

ISBN 87-91493-08-0: Trykt bog


NordØsten Forlag  NordOsten Books

www.nordosten.dkNordØsten NordOsten Books har også udgivet:

– Hugo Hørlych Karlsen, Petra Vestergaard Pedersen og Sten Svensson: Vær aktiv uden at handle. Tao og Østens indsigt, ebog 2. reviderede udgave af den trykte titel Tao, Zen & Østens indsigt. Rytmen og energien i dit liv, ISBN 978-87-91493-26-3.

– Hugo Hørlych Karlsen: Evnen til at føle sorg. Følelser og psykopati i kinesisk medicin, ebog 3. reviderede udgave, ISBN 978-87-91493-18-8.


De findes i NordØsten Forlag  NordOsten Books’ samlede ebogskatalog:

www.nordosten.dk/E-boeger.html


 

Indhold


Øjnenes arbejde og hårets betydning

Håret

  1. Kiroterapi og iparetorik

    Håret og kropssproget

    Kroppens egen tale og egentlige behov

  2. Hårets magi

    Myter og sagn

    Hår og kultur

  3. Typer, funktion, fremvækst

    Fordeling og formål

    Tilblivelse og liv

    Antal hår

    Hår og alder

  4. Hår og energi

    Grundenergi og helbred

    Fri energistrøm og hår

    Håret som barometer

  5. Håret, jorden og kroppens balance

    Håret og jordens græs

    Håret, kiroterapi, iparetorik

  6. Hår og kropssprog

    Signaler

    Farve og køn

    Mangel på hår

  7. Hår og skyer, natur og overtro

    Duftende sky

    Hårets påvirkelighed

    Gammel overtro og gamle ordsprog

  8. Hår og drømme

    Forskellige tydninger

  9. Hvordan bevarer man et smukt hår

    Hår og levevis

    Forskellige metoder

  10. Hår og energi

Øjnene

  1. Øjnene og kiroterapien

    Øjnenes arbejde

    Erfaringer, studier og behov

    Eksempel på behovsrelateret arbejde med øjnene

    Lukkede øjne under kiroterapi

    Øjnene, hjernen og forskellige øjne

    Eksempel på tolkninger

    Øjnene som hjælpere

    Storetæer, meridianer, åbninger

    Øjet og prikken på væggen

    Farver og øjets behovsrelaterede bevægelser

  2. Øjne – træ – forår – lever

    Leveren og øjnene

    Øjnene og jing, essensen

  3. Hvad kan øjne vise?

    Øjnene og ånd – forstået som vitalitet, livskraft, sind

    Øjnenes tale

    Øjnenes farve og struktur

    Taoisterne og øjnene

  4. Øjenformer – symbolik

    Øjnenes symbolske værdi og mundheld

    Modtager, sender ud, overskuer alverden

    Eksempler: Øjnene i sagn og myter

    Forskellige øjne, forskellige udtryk, forskelligt indhold

  5. Kroppens energi – øjne – meridianer

    Øjnene påvirker og påvirkes

    Øjnene: Yin i et yang landskab

    Øjne, hvile, søvn og nyt syn

  6. Øjne – chakraer – og vores måde at se på

    Synssans og solar-plexus

    Synssans og personlighed

  7. Klart syn – bevidsthed – klarsyn

    Mit eget syn – min personlige baggrund

    Hvad kan man så gøre for sine øjne og sit syn?

    Følgende bøger kan jeg anbefale:

    En øvelse til livsenergien

    Et øje-blik

Appendiks

  Øjnene og de meridianpunkter, der berører dem

    1. del

    2. del

Kilder og noter

  Andre kilder ud over dem der er anført i noterne

 


Øjnenes arbejde og hårets betydning


Der findes intet menneske, hvis levede liv ikke på en eller anden måde lever videre inden i det.

  Jeg ser det på den måde, at kunne man kigge ind i et menneske, så man så dette levede liv, kunne man se det i forskellige tidslommer. Inden i disse lommer ligger begivenheder, store og små ting i livet, som krop og sind har samlet sammen og nu mere eller mindre bevidst bærer videre på, blokeres af eller frigøres ved.

  Jeg har i godt 20 år arbejdet med at behandle klienter med kiroterapi, som gør, at tidslommerne åbnes i og med at klientens egne energier kontakter det engang levede livs efterliv i krop og sind, blandt andet gennem en frisættelse inde fra af energiernes strømmen i meridianerne.

  Når energierne i et menneske får mulighed for det, aktiveres meridianerne på en måde, så mennesket selv, indefra, udfører de bevægelser, som opløser blokeringerne i de tidslommer, det er relevant at arbejde på ud fra vedkommendes liv og nuværende muligheder.


Øjnene og håret har fascineret mig i hele den tid, jeg har arbejdet med kiroterapi – men også før den tid.

  Øjnene er meget levende under kiroterapi. De arbejder. Deres arbejde spiller en afgørende rolle, og jeg blev gennem årene på forskellig måde ved med at spørge mig selv og søge svar på, hvad øjnene er og hvad de og deres arbejde betyder.

  Håret er ikke blot et vedhæng på hovedet, det har betydning, det siger noget om et menneske, grundlæggende om dets energitilstand, men også om dets selvopfattelse. Hertil kommer, at klienterne under kiroterapi ofte på forskellig måde arbejder med håret. Hvilken betydning har håret altså, og hvilken betydning har klienternes arbejde med det?


Samtidig har jeg i mine studier konstateret, at for eksempel de gamle kinesere for tusinder af år siden lagde overordentlig stor vægt på netop øjnene og håret i deres diagnoser og behandling – og mine klienters reaktioner bekræfter i rigt mål dette.


I Den Gule Kejsers klassiker om indre medicin understreges for eksempel flere steder, at en klients egentlige tilstand ser man først og fremmest på øjnene – virker vedkommende frisk og rørig, men er der ikke glans i øjnene, så er tilfældet ofte mere alvorligt, end hvis vedkommende har det dårligt, umiddelbart set er trist og modløs, men har glans i øjnene.

  I øjnene ses det, som de klassiske kinesiske mestre kaldte for shen, hvad der kan gengives som vitalitet, den indre livlighed, den indre kraft i et menneske.

  På tilsvarende måde havde håret stor betydning for de klassiske kinesiske medicinere. De kaldte håret for nyrernes blomst, og nyrerne inkarnerer grundenergien. Altså er håret og dets tilstand – og et menneskes behandling af sit hår – forbundet med grundenergien i kroppen.


Denne bog har enkelte strejftog ind i kiroterapiens arbejdsområde og forsøger her ud fra på forskellig måde at beskrive den dybere symbolik omkring øjnene og håret i det hele taget.

  Kiroterapi er en nyere behandlingsmetode, udviklet af Erik Jakobsen i begyndelsen af 1980’erne.

  Jeg færdiggjorde min uddannelse som kiroterapeut i 1993 og har siden været med i udviklingen af denne behandlingsform, inklusive uddannelsesdelen.

  Oplevelserne med kiroterapien har været mange, og disse oplevelser har givet anledning til at finde mange svar på mange spørgsmål.

  Spørgsmålene er kommet på flere måder og ad forskellige veje – kroppe, der fortæller og derved “spørger”, har gentagne gange pirret min nysgerrighed og givet anledning til udvidede studier. Meridianer har arbejdet og dermed fremdraget mange historier. Ved deres specielle måde at arbejde på under kiroterapi har de skabt forløb, hvorved en krop vendte tilbage til balance.

  På lignende måde har der været oplevelser via kontakt med og reaktioner fra de forskellige chakraer hos klienten. Disse oplevelsers karakter afhænger af, hvilket chakra der er oplevelser fra eller kontakt til hos vedkommende.

  Det kan for eksempel være, at en klient ser farver og oplever lugte, som bringer vedkommende tilbage til en oplevelse tidligere i livet, hvor disse lugte og disse farver optrådte. Andre igen har brug for at synge, eller blot finde en bestemt tone, der så igen giver reaktioner i kroppen i den kropsdel, det er relevant for.

  Forskellige følelser dukker op undervejs, og ofte afslører “masken”, hvilken type følelse der er tale om.

  Der kan undervejs blive grædt, grinet, sukket, råbt, gabt – alt er muligt, fordi kroppens inderste behov kan være så forskellige fra person til person.

  På www.kiroterapi-info.dk kan man læse en nærmere beskrivelse af kiroterapi.

  I den bog, du her holder i hånden, vil jeg mere bruge mine erfaringer som kiroterapeut som baggrund for end som forgrund i fremstillingen. Jeg vil beskrive de aspekter omkring hår og øjne, som jeg i min undervisning, ved mine foredrag og i udvekslinger med klienter og behandlere har erfaret kan give ny teoretisk indsigt og være til praktisk brug i det daglige arbejde for enhver, der arbejder med kroppens energier – enten det er med sin egen krops energier, eller som behandler med andres energier.


Da de indre organer i kinesisk energilære er organ-energi-systemer og ikke blot en afgrænset, rent fysisk del af kroppen, skriver jeg dem med stort begyndelsesbogstav for at markere dette energiaspekt, altså Lever, Hjerte osv.

  De kinesiske skrifttegn gengives i lydskrift – transskriberes – på to forskellige måder, Wade-Giles og pin-yin.

  Tao og chi for eksempel er Wade-Giles, mens dao og qi er pin-yin.

  Jeg anfører selv tegnene transskriberet i pin-yin, for eksempel jing i stedet for ching, qi i stedet for chi. Men da nogle af de kilder, jeg citerer, bruger Wade-Giles, vil man støde på begge gengivelsesmåder i det følgende. Da det i sammenhængen drejer sig om få og entydige begreber, vil det ikke skabe problemer for nogen læser.


 

Håret

Det stræber mod himlen

det vokser – krøller

er strit – tykt eller tyndt

men altid fortæller det

noget om indehaverens

tilstand og humør.

Håret er antennen mod himlen

og samtidig afsenderen

af vitale budskaber.

Det enkelte hår er sart

men fællesskabet gør stærk

livfuld spændstig og alligevel

er enheden ikke altid det enkelte

hårs ønske eller intention.

Nogle hår går helt deres

egne veje mens hvirvler og

uforudsete snoninger fører op

hvor ønsket var ned og hvor den

styrende faktor kommer helt til kort

mens englene klukler og fryder sig. 1

 


1. Kiroterapi og iparetorik


Håret og kropssproget

Mit arbejde med kiroterapien har altid været og er stadig meget berigende, fordi det giver mange og meget forskelligartede oplevelser under behandlingerne, hvor klientens krop udfolder et fantastisk, og for den enkelte nødvendigt kropssprog.

  Mine oplevelser af klienternes reaktioner har på forunderlig vis bekræftet, at håret er en naturlig del af det samlede unikke skaberværk, som kroppen er, og en naturlig del af vores kropssprog.

  I mit arbejde med kiroterapi og iparetorik har jeg set mange spændende og sjove metoder, som håret er blevet behandlet efter. Nogle trækker i håret, nogle løfter sig op i deres eget hår, andre snor helt specifikke små totter. Håret bliver børstet mere eller mindre kraftigt med hænderne, nogle kaster med håret. Jeg har set en kvinde dække hele ansigtet med sit store hår, samle og sno det under hagen. 


Håret som vises her er et resultat af en behandling. Denne kvinde arbejdede i sit hår mere end en time, og håret lavede disse “handsker” på hænderne, som bagefter kunne trækkes af.

  Dette arbejde i håret medfører ofte reaktioner af forskellig art i kroppen. Det kan være udløst fra chakraerne og/eller fra meridianerne. Det kan give sig til kende ved, at klienten udstøder forskellige lyde eller “går på gulvet” og foretager sig noget, der minder om stammedanse.

  Alt sammen på samme tid forløsende, sjovt og oplevelsesrigt for såvel den udførende, som iagttageren.


Kroppens egen tale og egentlige behov

Hermed har jeg allerede angivet, at kiroterapien er aktiverende for klientens egne udfoldelser – selv hos lamme findes der jo energier der arbejder, ellers ville de slet ikke være i live. Og når disse energier, sat i gang af kiroterapien, begynder at arbejde indefra, så begynder det, jeg kalder for iparetorikken, som kort sagt er kroppens egen tale ud fra dens egentlige behov. Note


1. Idé Annie Nielsen, tekst Lisbeth Schousboe.

Forlag og bogsalg


Trykte bøger, lydbøger, ebøger


Bestilling direkte hos os:

Ring 98 58 22 00, mail,

eller afkryds i Bestillingsliste.


Ønskes ebøger direkte fra os, leveres de

inden for 24 timer

i epub, mobi og pdf.

Betales med bankoverførsel.


Ønskes straks-download af ebøger, gå til vores ebogs-webshop nordosten.ebog.dk

Betales med betalingskort

eller MobilePay.


Trykte bøger og lydbøger

bestilt inden 13:00 hverdage afsendes samme dag.

Forsendelse til posttakst.


Lindhardt og Ringhofs

Hugo Hørlych Karlsen-udgivelser i

 ebogsprojekt SAGA

Cookies


Hverken vi selv, eller one.com, som denne hjemmeside er hostet hos, bruger cookies.

 

Persondataadministration