Kilder til Vær aktiv uden at handle

NordØsten

NordOsten Books1 Kilder til Vær aktiv uden at handle og til Tao, Zen & Østens indsigt


Alt er energi – 13 kapitler om kinesisk medicin, diagnose, behandling & seksuel energi

Hugo Hørlych Karlsen & Petra Vestergaard Pedersen, Forlaget Mit Helbred 2001.


Behandling til rette tid. Cykliske energistrømninger og behandling i tidsrytmer

Hugo Hørlych Karlsen, Forlaget Klitrose 1997.


Chasing the Dragons Tail

Yoshio Manaka, Paradigm Publications 1995.


Daode jing. Klassikeren om vejen og kraften

Laozi. Gendigtet af Hugo Hørlych Karlsen. NordØsten Forlag 2006.


De fem ringes bog. Gorin No Sho

Miyamoto Musashi. På dansk ved, med kommentarer og efterskrift af Hugo Hørlych Karlsen. Sphinx Forlag, 2. reviderede udgave 2003/3. oplag 2007.


Den Gule Kejsers Klassiker. Huang Di nei jing

På dansk ved og kommenteret af Hugo Hørlych Karlsen. Sphinx Forlag 1997/5. oplag 2010 - indeholder de to klassikere: Den Gule Kejsers klassiker om indre medicin (Huang Di nei jing) og Klassikeren om de vanskelige områder (Nan jing).


Den Gule Kejsers Klassiker – Din Guide. Komplet Opslagsværk

Ved Hugo Hørlych Karlsen & Petra Vestergaard Pedersen. Sphinx Forlag 2001.


Den Gule Kejsers Klassiker om mad & energi

Ved Hugo Hørlych Karlsen & Petra Vestergaard Pedersen. Sphinx Forlag 2001/2. oplag 2009.


Den Gule Kejsers klassiker om indre medicin

Findes i Den Gule Kejsers klassiker. Huang Di nei jing. På dansk ved og kommenteret af Hugo Hørlych Karlsen. Sphinx Forlag 1997/5. oplag 2010.


Den gyldne blomsts hemmelighed. Den klassiske kinesiske livets bog

Oversat af Hugo Hørlych Karlsen. Sphinx Forlag, 2. reviderede udgave 2003.


Den seksuelle puls. The multi-orgasmic couple

Mantak Chia, Maneewan Chia, Douglas Abrams & Rachel Carlton Abrams. Oversat, redigeret og kommenteret af Hugo Hørlych Karlsen & Petra Vestergaard Pedersen. Forlaget Hovedland 2001/2. udgave 2007.


“Energi. Tid. Rum. Introduktion til klassisk kinesisk astrologi”

Hugo Hørlych Karlsen, artikelserie i tidsskriftet Mit Helbred 5 og 6/2004, 1, 2 og 3/2005.


Evnen til at føle sorg. Følelser og psykopati i kinesisk medicin

Hugo Hørlych Karlsen. NordØsten Forlag 2008.


Forvandling af stress til vitalitet

Mantak Chia. På dansk ved Hugo Hørlych Karlsen & Petra Vestergaard Pedersen. Forlaget Hovedland, 2. reviderede udgave 2005.


“Heksene og den fortrængte viden”

Hugo Hørlych Karlsen, artikel i tidsskriftet Mit Helbred 2/2004.


I Ching. Forvandlingernes bog

Efter tysk oversættelse af Richard Wilhelm. På dansk ved Jens Windeleff. Strubes Forlag 1991.


Indgangen uden indgang. Ekai (1183-1260) også kaldet Mu non

Findes i Zen kød zen knogler. Zen & før zen skrifter. Samlet af Paul Reps. Oversat af Hugo Hørlych Karlsen. Sphinx Forlag 1992.


Kiroterapi. Hårets glans & øjnenes glød. En bog om energi

Annie Nielsen. NordØsten Forlag 2005.


Klassikeren om de vanskelige områder

Findes i Den Gule Kejsers klassiker. Huang Di nei jing. På dansk ved og kommenteret af Hugo Hørlych Karlsen. Sphinx Forlag 1997/5. oplag 2010.


Kunsten at leve lykkelig

Dalai Lama & Howard C. Cutler. Oversat af Jørgen V. Hansen. Lademann 2004.


Kvinders seksuelle puls. The multi-orgasmic woman

Mantak Chia & Rachel Carlton Abrams. Oversat af Hugo Hørlych Karlsen & Petra Vestergaard Pedersen. Forlaget Hovedland 2006.


Livsenergiens børn. De fem forvandlinger og hverdagsmad for børn og voksne

Hugo Hørlych Karlsen & Petra Vestergaard Pedersen. Forlaget Klitrose 1998.


Mænds seksuelle puls. Den multiorgastiske mand

Mantak Chia & Douglas Abrams Arawa. Oversat og kommenteret af Hugo Hørlych Karlsen og Petra Vestergaard Pedersen. Forlaget Hovedland, 2. udgave 2007.


Practical Taoism

Oversat af Thomas Cleary. Shambhala Publications, Boston & London 1996.


Ritualernes bog. Duke af Zhou (11. århundrede f. Kr)

Beskrevet i Eating your way to health – Dietotherapy in Traditional Chinese Medicine. Cai Jingfeng. Foreign Languages Press, Beijing 1988.


Tao Te Ching

Lao Tzu. Gendigtet af Hugo Hørlych Karlsen. Aschehoug Forlag 2000.


The Art of War

Sun Tzu. Oversat af Thomas Cleary. Shambhala Dragon Editions1988.


The Complete Idiot’s Guide to Feng Shui

Elizabeth Moran, Master Joseph Yu og Master Val Biktashev. Alpha. A member of Penguin Group (USA) Inc., 2. udgave 2002 og 3. udgave 2005.


2 Et større udvalg af supplerende klassiske kinesiske værker og andre relevante bøger på dansk


2.1 Klassiske kinesiske værker

Som tekstgrundlag for vores citater fra og henvisninger til Daode jing har vi brugt Hugo Hørlych Karlsens fordanskning.

  Nedenfor supplerende kommentarer om dette grundlæggende værk og andre vestlige oversættelser af det.


Daode jing regnes for verdens mest oversatte og mest læste bog – gennem årtusinderne oversat til flest sprog og inden for hvert sprogområde udgivet i mange forskellige oversættelser. Ingen udgave på kinesisk kan siges at være den oprindelige, autoritative udgave, og ingen af de mange oversættelser kan siges at være den autoritative oversættelse på det pågældende sprog.


Daode jing er ved arkæologiske udgravninger i Kina fundet i flere forskellige varianter, der nok er ens i grundstammen, men dog har væsentlige indbyrdes forskelle på en række områder. Nye epokegørende fund af varianter er ikke mindst gjort i slutningen af 1900-tallet. De kinesiske lærde diskuterer meget, hvordan man skal fortolke forskellighederne, og om det er muligt at nå frem til en kanoniseret Daode jing-tekst.


Oversættelserne til andre sprog har gennem tiderne naturligvis bygget på de nu engang foreliggende udgaver på kinesisk – enten ved udelukkende at holde sig til én udgave, eller ved primært at holde sig til én udgave, men så inddrage elementer, linjer, begreber eller særlige formuleringer fra andre, hvor oversætteren har ment, at det gav bedre mening og dermed nok “oprindeligt” har været meningen.


Her anfører vi de fordanskninger, der findes af Daode jing. Nogle er med kommentarer, andre er med ren tekst uden kommentarer. Daode Jing. Bogen om vejen og magten. Mystik og praktisk visdom i det gamle Kina ved Poul Andersen er et grundigt akademisk arbejde, hvis indledning og noter indtil videre indeholder de mest opdaterede oplysninger om fundne tekstudgaver og tolkningsproblematikken omkring dem. Den kan være nyttig at have ved hånden, uanset hvilken anden – eller andre – fordanskninger, man i øvrigt måtte foretrække.


De danske udgaver anføres i rækkefølge på den måde, at den sidst udgivne står først, så den næstsidst udgivne osv. Vi kan ikke give nogen fordanskning forrang frem for andre. Alle har plusser og minusser ud fra forskellige synsvinkler. Men hver af dem er – Daode jing på dansk.


Af de mange udenlandske oversættelser af Daode jing markerer især disse tre sig stærkt:

  Robert G. Henrick: Lau Tzu. Te-Tao Ching. Ballantine Books 1989 – trods sin akademiske fundering og form en levende tekst.

  Tao Huangs oversættelse Lao Tzu´s Tao Te Ching i Mantak Chia and Tao Huang: Door to All Wonders. Application of the Tao Te Ching. Universal Tao Publications 2001 – en af de oversættelser og kommentarer, som ligger inde i selve den levende daoistiske tradition, idet den er kommenteret og oversat af to nulevende daoistiske mestre, der begge er kinesere og som samtidig mestrer engelsk. Det er en bemærkelsesværdigt klar og stringent oversættelse. Andre daoistiske mestres oversættelser og kommentarer er blandt andet Hua-Ching Nis to forskellige gengivelser af Daode jing i henholdsvis Esoteric Tao Teh Ching. Seven Star Communications 1995 og The Complete Works of Lao Tzu. Tao The Ching and Hua Hu Ching. Seven Star Communications 1995.

  En tredje type oversættelse er Ursula K. Le Guins Lao Tzu: Tao Te Ching. A New English Version. Shambala 1998 – denne skønlitterære forfatter kan ikke kinesisk, og dog berømmes hendes gengivelse af daoistiske mestre på grund af dens præcision, intensitet og skønhed. Hendes kommentar til sin gengivelse lyder blandt andet: “Tao Te Ching er for visse dele af den skrevet i prosa, for andre deles vedkommende i verseform. Men som poesi eller lyrik defineres i dag, så inddrages ikke rim og metrum, men derimod en struktureret intensitet i sproget som en definition på lyrik, så hele fremstillingen på den måde bliver lyrik. Jeg ønskede med min gengivelse at fange og levendegøre den lyriske nerve, dens medrivende, fremmedartede skønhed. De fleste oversættelser går efter at fange noget af meningen i deres net, men i den tunge prosaform bliver skønheden væk. Og i lyrik er skønheden i sproget ikke et ornament, det er selve meningen. Det er sandheden. (…) Akademiske oversættelser af Tao Te Ching som en manual for ledere bruger et begrebsapparat, som fremhæver den daoistiske vismands enestående karakter, hans maskulinitet, hans autoritet. Dette sprog føres videre og forfladiges i de fleste populære versioner. Jeg ønskede at lave en bog om Vejen, som var tilgængelig for en almindelig nutidig, ikke-vis og ikke-kraftfuld og måske også ikke-mandlig eller ikke-mandig læser, som ikke leder efter esoteriske hemmeligheder, men gerne vil lytte til en stemme, som taler til sjælen. Jeg ville gerne, at denne læser kunne se og opleve, hvorfor mennesker har elsket denne bog gennem 2500 år. Den er den mest kærlige af alle de store klassiske tekster, sjov, skarp, mild, beskeden, urokkeligt vanvittig og uudtømmeligt forfriskende. Af alle dybe ting i verden er denne bog det klareste og mest friske vand. For mig er den også den dybeste kilde.”


Daode jing. Bogen om vejen og magten. Mystik og praktisk visdom i det gamle Kina

Udgivet af Poul Andersen. Spektrum Forlag 1999.


Lao Tse: Tao Te King. Visdommens bog

Oversat og redigeret af Peter Eliot Juhl (Piao Yu-suen). Sphinx Forlag, 2. udgave 1997.


Lao-tse: Tao Teh Ching

Oversat fra kinesisk og med indledning, levnedshistorie og forklarende noter af Karl Ludvig Reichelt. Fordansket af Sven Damsholt. Forlaget Sankt Ansgar 1985.


Lao-tse: Tao te ching

Med forord af Mu Nan. Oversat af Aage Delbanco efter den engelske udgave. Forlag: Superlove1968.


Lao-tse: Tao te king

Oversat af Victor Dantzer. Gyldendal Forlag, 2. udgave 1952.


Lao-tse: Tao te king

Oversat af Victor Dantzer. Aage Marcus Forlag 1924.


Ernst Møller: Oldmester og hans Bog: “Kristendom" för Kristus: En Redegørelse og en Gengivelse

Pios Forlag 1909. (Den første fordanskning af Daode jing).


Chuangtse: Forstanden drager nordpå. Tre kapitler af filosoffen Chuangtse

Oversat af Søren Egerod. Sankt Ansgars Forlag 1981.


Chuang Tsi: Sjælen og sommerfuglen

På dansk ved Søren Egerod. Thanning & Appel 1955/1972.


Sun Tzu: Krigskunsten. Den klassiske kinesiske lærebog i strategi og taktik

Fortolket og kommenteret af Erik Kruse Sørensen. Sphinx Forlag 2004.


Krigskunsten

Oversat og med efterskrift af Jens Østergård Petersen med indledning af Michael Clemmensen. Akademisk Forlag 1989.2.2 Om zen

Bang, Janne: Zen & kunsten at skrive et projekt

Aalborg Universitetsforlag 2003.


Borup, Jørn: Zen - levende japansk buddhisme

Forlaget Gyldendal Uddannelse1. udgave, 1998. 2. oplag, 2001.


Dürckheim, Karlfried, Graf: Hara. Menneskets midte

Oversat af Guni Martin. Forlaget Ørnen, nyoversat udgave 2001.


Harada, Shodo: Hvad er Zazen?

Oversat af Jette Bastian. Kalligrafier af Shodo Harada. Fotografier af Roland Schmid. Forlaget One drop Zendo 2004.


Herrigel, Eugen: Bueskydning og Zen

Forord af Daisetz T. Suzuki. På dansk ved Ellen Siersted. Gyldendals Uglebøger 1971.


Hvass, Jens: Om zen-æstetik. En introduktion til Shin'ichi Hisamatsus syv zen-æstetiske karakteristika

Kunstakademiets Arkitektskole 1999.


Nielsen, Hans-Jørgen: “Haiku”- introduktion og 150 gendigtninger

Borgens Billigbøger 16 1963 & 1973.


Ou, Baholyodhin: Zen. Interiør, have, mad

Oversat af Lone Burmeister. Forlaget Søren Fogtdal 2001.


Ritskes, Rients: Zen og kunsten at lede

Oversat af Lotte Benten Elbæk Kristensen. Forlaget Børsen 2001.


Suzuki, Shunryu: At begynde, hvert øjeblik. En zen-mesters uformelle vejledning i meditation

Oversat af Karen Syberg. Forlaget Klim 2000.


Zen. Belæringer. Historie. Digte

Samlet og oversat af Henrik Hjort Sørensen. Sphinx Forlag 1982.


Zen Comics

Samlet og tegnet af Ioanna Salajan. Oversat af Peter Juhl Svendsen. Tekstet af Niels Hansen. Sphinx Forlag 1991.


Zenhistorier

Ved Henrik Hjort Sørensen. Borgen Forlag 1977.


Zentenser

Udvalgt og oversat af Tim Pallis. Aschehoug Forlag 2002.

 
2.3. Andre værker om Østens viden, især klassisk kinesisk filosofi og medicin

Chang, Simon, Fritz Pokorny og Larry Williams: Befri din energi. Kom i form med Tao Træning

På dansk ved Lis Engel. Borgen Forlag 1988.


Chang, Stephen T.: Bogen om de indre øvelser. Det fuldkomne system til selvhelbredelse

Oversat fra engelsk. Forlaget NSO-Omre 1991.


Damsgaard, Doris: Akupunktur & Moxa. Moxabehandlingens historiske baggrund og nutidige anvendelse

Eget forlag 1999.


Den kinesiske grundbog (i tre dele)

Forlaget Pons 1995.


Grigg, Ray: Nærværets Tao

På dansk ved Steen Dahl og Kirsten Mellor. Forlaget Lindhardt og Ringhof 1996.


Grigg, Ray: Samværets Tao. Balancen mellem mand og kvinde

På dansk ved Steen Dahl. Forlaget Lindhardt og Ringhof 1997.


Karlsen, Hugo Hørlych: Livsenergiens veje. Kinesisk lægekunst og dens muligheder i dag

Forlaget Klitrose 1993.


Karlsen, Hugo Hørlych: Helbredelsens veje

Forlaget Modtryk 1994.


Maciocia, Giovanni: Fundamentet i Kinesisk medicin. En dybtgående lærebog for akupunktører og urtemedicinere

Oversat af Elisabeth Fjeldstad. Forlaget Klitrose 2003.


Maciocia, Giovanni: Tungediagnose i kinesisk medicin

Oversat af Lisbeth Nordlys Hansen. Klitrose 2000.


Metz, Pamela K. og Jacqueline L. Tobin: Kvinders Tao

På dansk ved Kirsten Mellor. Forlaget Lindhardt og Ringhof 1996.


Metz, Pamela K.: Lærdommens Tao

På dansk ved Steen Dahl og Kirsten Mellor: Forlaget Lindhardt og Ringhof 1997.2.4 Om meditation, tai chi og gi gong

Breman, Torben: Tai Chi Chuan

Aschehoug Forlag 2003.


Chang, Stephen T.: Kinesisk Yoga. Taoistiske energiøvelser med Richard C. Miller

På dansk ved Swami Deva Satyarthi. Fotos af Peter M. Cornwell. Borgen Forlag 1984.

 


2.5 Om følelser

Petersen, Jens-Erik Risom: Selvudviklingens Tao og de fem elementers psykologi

Borgen Forlag 1991.2.6 Om mad

Chang, Stephen T.: Hemmeligheden ved den slanke linie. Taoismens vej til en slank og sund krop

Forlag NSO-Omre, ny udgave 1993.


Gascoignes, Stephen: Sundhed på kinesisk

Oversat af Anette Wulff. Forlaget Atelier 1998.


Kinesiske retter med medicinske urter

Midtjysk Tai Chi Chuang Center. Uden angivelse af år.2.7 Om urtemedicin

Norris, Wendy: Håndbog i Patentmedicin

Forlaget Alken 1997.


Reid, Daniel P.: Kinesisk lægekunst

På dansk ved læge Jerk W. Langer og cand.hort. William Norrie. Forlaget Danmark 1989.

 


2.8 Om akupunktur og akupressur

Ewald, Hans: Akupressur

Clausen-bøger 1985.


Yeung, Lai Yin: Akupunktur

Forlaget Forum 1973.


Heinke, Dagmar P.: Akupressur

Aschehoug Forlag 2000.


(Flere af ovennævnte værker om de grundlæggende aspekter i kinesisk medicin handler også om akupunktur og akupressur.)2.9 Om massage

Chia, Mantak: Bliv yngre med alderen. Livsenergi med selvmassage

Oversat af Hugo Hørlych Karlsen. Forlaget Hovedland 1998/1999.


Chia, Mantak: Gennem huden. Indre organmassage

Oversat af Hugo Hørlych Karlsen og Petra Vestergaard Pedersen. Forlaget Hovedland 2001.


Ya-li, Fan: Energimassage til børn. Praktisk vejledning for forældre og behandlere

Oversat af Hugo Hørlych Karlsen & Petra Vestergaard Pedersen. Forlaget Hovedland 2002.


Russel, Stephen og Jürgen Kolb: Politikens bog om seksuel massage. Styrk din seksualitet gennem Tao

Oversat og bearbejdet af Hugo Hørlych Karlsen. Politikens Forlag 1995.


Satyarthi, Swami Deva: Kinesisk akupunkturmassage. Forebyggelse, lindring og helbredelse ved hjælp af akupressur

Tegninger af Lars Dan. Fotos af Stuart McIntyre. Borgen Forlag 1984/1994.

 


2.10 Om vedvarende seksuel energi

Chang, Stephen T.: Erotikkens Tao. Erotik som samhørighedens drivkraft, kilde til livsenergi, den direkte vej til livsglæde, spiritualitet og sundhed

Oversat og bearbejdet af Helge Ib Lydeking-Olsen. Tegninger af Sanne Meincke. Forlaget Klitrose 1991.


Chang, Stephen T.: Tao sexologi. Bogen om den uendelige visdom

Forlag NSO-Omre 1996.


Chia, Mantak: Seksuel energi. Mandens muligheder. Ny elskovslære om sundhed og seksuel udvikling. Taos hemmeligheder

Oversat og redigeret af Hugo Hørlych Karlsen. Forlaget Hovedland 1990/1995.


Chia, Mantak & Maneewan Chia: Seksuel energi. Kvindens muligheder. Taos hemmeligheder

Oversat og redigeret af Hugo Hørlych Karlsen. Forlaget Hovedland 1991/1995.


Chia, Mantak & Maneewam Chia: Seksuel energi. Parrets muligheder. Elskovsstillinger, energi og orgasme. Taos hemmeligheder

Oversat og redigeret af Hugo Hørlych Karlsen. Forlaget Hovedland 1991/1995.


 

2.11 Om astrologi – dyretegnene

Somerville, Neil: Dit kinesiske horoskop 2005. Hanens år. Ashehoug Forlag 2004.


Yang, Henning Hai Lee: Dit kinesiske horoskop for årene som kommer

Bogans Forlag 1995.


Ovennævnte titler er blot et snævert udvalg af, hvad der findes af litteratur på dansk. Der kan hentes flere oplysninger på nettet. For eksempel kan man gå på opdagelse på bibliotek.dk


Link til Vær aktiv uden at handle.


Forlag og bogsalg


Trykte bøger, lydbøger, ebøger


Bestilling direkte hos os:

Ring 98 58 22 00, mail,

eller afkryds i Bestillingsliste.


Ønskes ebøger direkte fra os, leveres de

inden for 24 timer

i epub, mobi og pdf.

Betales med bankoverførsel.


Ønskes straks-download af ebøger, gå til vores ebogs-webshop nordosten.ebog.dk

Betales med betalingskort

eller MobilePay.


Trykte bøger og lydbøger

bestilt inden 13:00 hverdage afsendes samme dag.

Gratis levering i Danmark.


Lindhardt og Ringhofs

Hugo Hørlych Karlsen-udgivelser i

 ebogsprojekt SAGA

Cookies


Hverken vi selv, eller one.com, som denne hjemmeside er hostet hos, bruger cookies.

 

Persondataadministration