Den oprindelige vej LæseprøveLæseprøve


Kolofon


Den oprindelige vej. Den kinesiske klassiker Yuan dao 原道 Daos kilde


Forlæg for oversættelsen er den arkaisk-kinesiske kildetekst på:

https://ctext.org/huainanzi/yuan-dao-xun


© Hugo Hørlych Karlsen, NordØsten Forlag NordOsten Books 2022


ISBN 978-87-91493-54-6


Sat med Verdana (dansk tekst) og SimSun (kinesiske tegn).

Sats og opsætning: NordØsten NordOsten Books.

Forside: Forlaget Hovedland.


Må digitalt eller i udskrift bruges af køberen af denne ebog.

  Må ifølge copyrightbestemmelserne, der beskytter forlagets, forfatterens og oversætterens arbejde, hverken kopieres analogt eller digitalt til andre eller offentliggøres uden forudgående aftale med forlag, forfatter og oversætter.


NordØsten NordOsten Books

www.nordosten.dk

 

Forlaget Hovedland har udgivet nærværende ebog som trykt bog, ISBN 978-87-7070-832-6.


Hugo Hørlych Karlsen har oversat følgende klassiske kinesiske værker:


Laozi: Daode jing. Klassikeren om vejen og kraften. (3. reviderede og udvidede udgave), trykt bog og ebog NordØsten 2016, lydbog Lindhardt og Ringhof 2019.


Den Gule Kejsers klassiker om indre medicin og Klassikeren om de vanskelige områder. (2. reviderede udgave), ebog NordØsten 2014, trykt bog Sphinx Forlag 2018.


Sangenes bog 詩經 Shi jing. 1 國風 Viser fra landene. Ebog NordØsten 2020, trykt bog Forlaget Hovedland 2020.


Om det arkaiske og klassiske kinesiske sprog og om at oversætte værkerne på baggrund af deres tid og kultur på den ene side og den danske vestlige kultur og dens sprog på den anden side har han skrevet:


Meridianer og eksistens. Klassisk kinesisk medicin og daoisme. Ebog NordØsten 2016.


Tegn og tydning. Kinesiske klassikere. Meridianer og eksistens II. Ebog NordØsten 2017.


Kinesisk medicin og kultur før og nu. Omkring Rhonda Chang og(yi). Meridianer og eksistens III. Ebog NordØsten 2019.

 

Se NordØsten NordOsten Books’ samlede katalog:

www.nordosten.dkIndhold


Forord

1 Om dao

2 Dao og kraften

3 Den højeste dao

4 Det renfærdige menneske

5 Den himmelske natur

6 Den formløse form

7 At nedkøle kogende vand ved at hælde kogende vand på

8 Vandet og frøkornene som læremestre

9 Det, som passer til omstændighederne

10 At være i ro og stilhed nærer ens natur

11 Den mystiske kraft

12 Livets grundstamme

13 Kvindelighedens kongstanke

14 Det formløses verden

15 Fylden kommer fra tomheden

16 I en tilstand af lykke

17 At få sig selv

18 At vende det hele om

19 Min måde at være til på

20 Følger himlens og jordens virke

21 Fysisk form, qi, ånd

22 Faklen

23 Èt med daos bevægelser

Litteratur

Noter

 


Forord


De to kinesiske skrifttegn i denne bogs titel, 原道, kan ordret oversættes som “daos kilde”, som “oprindelsen til dao”, som “den oprindelige dao” og som Den oprindelige vej, den kinesiske klassiker Yuan dao, 原道.

  Denne klassiske kinesiske tekst fra før vores tidsregning er bemærkelsesværdig ved, at vi ved, hvem der har skrevet den og hvornår den blev skrevet og offentliggjort.

  Denne tekst har interesseret mig gennem en mere end 30-årig periode, hvor jeg har arbejdet med og oversat andre klassiske kinesiske værker fra omkring samme tid:


  - Den Gule Kejsers Klassiker om indre medicin (黃帝內經, Huang Di nei jing), fra omkring 400 f.v.t.


  - Klassikeren om de vanskelige områder (難經, Nan jing), fra omkring 200 e.v.t.


  - Daode jing. Klassikeren om vejen og kraften (道德經), fra omkring 500 f.v.t.


  - Første afdeling af Sangenes bog (詩經, Shi jing), hvis sange er fra omkring 1046-221 f.v.t.


Bortset fra Klassikeren om de vanskelige områder er disse værker en forudsætning for Den oprindelige vej, Yuan dao, 原道, Daos kilde, som i stort omfang bygger på dem.


***

Den oprindelige vej, Yuan dao, 原道, Daos kilde er det første, grundlæggende afsnit i Mesteren fra Huainan (淮南子, Huainanzi), der er en samling filosofiske og livspraktiske afhandlinger, skrevet af forskellige forfattere, inklusive Liu An (劉安) (179-122 f.v.t.), der også var hovedredaktør på værket.

  Liu An var konge i Huainan fra 164 til 122 f.v.t. Han var en overgang rådgiver for sin nevø, kejser Wu af Han (武帝) (156–87 f.v.t.).

  I historiske tekster fremstår Liu An på tre måder:

  - Som hovedforfatter af og hovedredaktør af det filosofiske samleværk Mesteren fra Huainan (淮南子, Huainanzi).

  - Som en uheldig oprører, der endte med at tage sit eget liv for ikke at blive fanget.

  - Som en fuldbåren daoist, der forvandlede sig til en udødelig og forsvandt op i luften til det evige liv for at undgå at blive fanget og retsforfulgt på baggrund af falske anklager om forræderi.

  Liu An blev konge i en tid med megen politisk uro og med mange væbnede konflikter mellem forskellige konger indbyrdes og mellem kongerne og centralmagten i kejserens skikkelse.

  Liu An var både en praktisk mand med stor interesse for mellemmenneskelige forhold og styreformer og hertil en meget lærd mand med en bred kunnen inden for litteratur og filosofi. Han beskæftigede sig både bredt og dybt med emneområder som administrationsformer og -muligheder, kosmologi, poesi, retorik, okkulte fænomener og naturfilosofi. Han trak mange af tidens fremmeste lærde til sit hof og var en produktiv forfatter. Det var sammen med en gruppe af disse lærde, at han skrev og sammenstillede værket Mesteren fra Huainan (淮南子, Huainanzi), hvor Den oprindelige vej, Yuan dao, 原道, Daos kilde er første, selvstændige del.

  I 139 f.v.t. præsenterede Liu An som konge af Huainan og som vasal under og rådgiver for den unge kejser Wu kejseren for de enogtyve kapitler i Mesteren fra Huainan (淮南子, Huainanzi).

  Værket er kortfattet, har encyklopædisk karakter og bygger på en bred

vifte af kilder. Det sigtede mod at undersøge hele vidensgrundlaget for det menneskelige liv, så den tids moderne kejser fik den viden og de indsigter, som var påkrævet, for at han kunne regere godt og lykkes med at skabe et godt liv for sig selv og sine landsmænd.

  Værket er på flere måder bygget op med strukturer, der består af rødder og grene. Rødderne er først og fremmest de otte første kapitler, grenene de næste tolv, og sidste kapitel er opsummerende.

  Rødderne beskæftiger sig med de grundlæggende karakteristika for og strukturer i verden som helhed og det menneskelige samfund i særdeleshed. Grenene beskæftiger sig med at forbinde de grundlæggende karakteristika og strukturer med forskellige former for praktiske omstændigheder.

  Da jeg efter mange års tilløb kom frem til at læse det grundlæggende og enkeltstående afsnit Den oprindelige vej, Yuan dao, 原道, Daos kilde i Mesteren fra Huainan (淮南子, Huainanzi), tog det mig med storm.

  Det er en ufatteligt klar, nuanceret, vild, enkel, poetisk, saglig og medrivende tekst, der i sig har mange direkte og indirekte citater fra først og fremmest de to livsfilosofiske daoistiske klassikere Daode jing. Klassikeren om vejen og kraften (道德經) og Zhuangzi (莊子), men også fra det filosofisk-medicinske værk Den Gule Kejsers Klassiker om indre medicin (黃帝內經, Huang Di nei jing) - samtidig med at teksten er helt sig selv.


***

Jeg har i så begrænset omfang som muligt forsynet min oversættelse med noter, der skal tjene til at afklare centrale grundbegreber på en sådan måde, at både den forudsætningsløse læser og den faglige insider skulle kunne få støtte til at lade teksten stå vibrerende og klar i sin grundlæggende enkelhed.


Hugo Hørlych Karlsen, Mariager, august 20221 Om dao


Om dao [1]:

  Dao dækker himlen og bærer jorden, åbner de fire verdenshjørner og oplukker de otte retninger [2].

  Den er højere end alle højder.

  Den er dybere end alle dybder.

  Den omslutter himlen og jorden.

  Den nærer og støtter det, der endnu ikke har fået form.

  Fra det oprindelige strømmer den frem og bliver en sprudlende kilde.

  Det tomme bliver langsomt fylde.

  Det urene og sammenfiltrede løser sig ud.

  Det mudrede bliver langsomt klart.

  Nuvel:

  Dao vokser frem og støtter himlen og jorden. Den breder sig ud og fylder de fire have [3]. Den bliver ved med at brede sig ud og bliver uden ende, har hverken morgen eller aften. Den folder sig ud og dækker som et tæppe de seks retninger [4]. Rulles den sammen, fylder den ikke mere end en håndfuld.

  Den er fast sammenrullet og kan derfor foldes ud.

  Den er mørk og dyb og kan derfor lyse klart.

  Den er svag og kan derfor være stærk.

  Den er eftergivende og kan derfor være urokkelig.

  Horisontalt dækker den de fire retninger [5] og i sig har den yin og yang [6].

  Den udvider det uendelige rum og regulerer de tre stjerner [7].

  Dens frugtbare mudder er finkornet, det fineste af det mindste.

  På grund af den har bjergene højde.

  På grund af den har dybene dybde.

  På grund af den bevæger dyrene sig.

  På grund af den flyver fuglene.

  På grund af den lyser solen og månen.

  På grund af den cirkulerer stjernerne og himmellegemerne.

  På grund af den strejfer enhjørningen om.

  På grund af den svæver fugl føniks gennem luften.


夫道者,覆天載地,廓四方,柝八極,高不可際,深不可測,包裹天地,稟授無形;原流泉浡,沖而徐盈;混混滑滑,濁而徐清。故植之而塞於天地,橫之而彌于四海;施之無窮,而無所朝夕。舒之幎於六合,卷之不盈於一握。約而能張,幽而能明,弱而能強,柔而能剛,橫四維而含陰陽,紘宇宙而章三光。甚淖而滒,甚纖而微。山以之高,淵以之深,獸以之走,鳥以之飛,日月以之明,星曆以之行,麟以之遊,鳳以之翔。Noter


[1] Dao (道): Dao betyder sti, eller vej. Dao er den højeste virkelighed, den grundlæggende virkeligheds vej. Tegnet kan også betyde at tale. Dao er uudsigeligt og hinsides erfaringen og samtidig grundlaget for den:

Den dao, man kan tale om, er ikke den evige dao.

Det navn, man kan nævne, er ikke det evige navn.

Det navnløse er himlens og jordens begyndelse.

Det navngivne er de titusind tings moder.

Vær altid uden ønsker og se det skjulte mysterie.

Hav altid ønsker og se de synlige manifestationer.

Disse to forhold har samme oprindelse men forskellige navne, hvis identitet kaldes det mørke. Det mørkes endnu dybere mørke, porten til det uendelige mysterie.

(Daode jing, NordØsten, 2016).

Dao er den oprindelige Ene, den grundlæggende energi, qi, den uudtømmelige livsenergi i naturen, det ordnende princip bag og i alt liv. Dao er det mystiske/mørke/tomme grundlag for alt og i alt, livgivende ro og bevægelse i ét.

  At leve i dao, eller at være ét med dao, er at være til med sin eksistens blandt de ti tusind ting i overensstemmelse med naturens yin og yanglovmæssigheder, så man lader verden realisere sig i relationer uden magtanvendelse og tvang.

[2] De otte retninger: S, SV, V, NV, N, NØ, Ø, SØ.

[3] De fire have: Der var en mytologisk forestilling om verden som omgærdet af fire have.

[4] De seks retninger: N, S, Ø, V, op, ned.

[5] De fire retninger: Dette udtryk betyder ofte: Overalt i verden.

[6] Yin og yang (陰陽): Yin og yang er samvirkende modsætninger. Yin er det nærende, rogivende, mørke, kølige, fugtige, kvindelige. Yang er det skabende, dynamiske, lyse, varme, tørre, mandlige. Deres samvirke er livsskabende og livsbevarende – for eksempel kræves der yin væde og yang varme for at et frø kan spire og det fremspirende kan vokse. Alt i universet er en bevægelse gennem yin og yangfaser – for eksempel går den yang dag efter højdepunktet midt på dagen gradvist over i yin aften og nat, og den yin nat går efter sit højdepunkt midt om natten gradvist over i den yang morgen og dag. Sammen med de fem elementer (五行, wu xing) grundbegreber i klassisk kinesisk medicin og filosofi. Beskrives grundlæggende og omfattende i Den Gule Kejsers klassiker om indre medicin og Klassikeren om de vanskelige områder.

[7] De tre stjerner: Solen, månen og stjernerne.

Forlag og bogsalg


Trykte bøger, lydbøger, ebøger


Bestilling direkte hos os:

Ring 98 58 22 00, mail,

eller afkryds i Bestillingsliste.


Ønskes ebøger direkte fra os, leveres de

inden for 24 timer

i epub, mobi og pdf.

Betales med bankoverførsel.


Ønskes straks-download af ebøger, gå til vores ebogs-webshop nordosten.ebog.dk

Betales med betalingskort

eller MobilePay.


Trykte bøger og lydbøger

bestilt inden 13:00 hverdage afsendes samme dag.

Forsendelse til posttakst.


Lindhardt og Ringhofs

Hugo Hørlych Karlsen-udgivelser i

 ebogsprojekt SAGA

Cookies


Hverken vi selv, eller one.com, som denne hjemmeside er hostet hos, bruger cookies.

 

Persondataadministration