Hvem vinder Læseprøve

NordØsten

NordOsten BooksLæseprøve


Kolofon


Hvem vinder? Forsvar for sejlbådes kapsejlads efter handikapsystemer


© Hugo Hørlych Karlsen, NordØsten Forlag  NordOsten Books 2011

ISBN 978-87-91493-25-6


Sat med Verdana


Må digitalt eller i udskrift bruges af køberen af dette ehæfte.

  Må ifølge copyrightbestemmelserne, der beskytter forlagets og forfatterens arbejde, hverken kopieres analogt eller digitalt til andre eller offentliggøres uden forudgående aftale med forlag og forfatter.


NordØsten Forlag  NordOsten Books

www.nordosten.dkAf samme forfatter om det maritime hos NordØsten NordOsten Books:

Den første sønderhoning og Hollænderen. To romaner, ebog 2. reviderede udgave, ISBN 978-87-91493-35-5.

Sønderhoning. Dans mellem ebbe og flod, ebog 2. reviderede udgave, ISBN 978-87-91493-19-5.


De findes i NordØsten Forlag  NordOsten Books’ samlede ebogskatalog:

www.nordosten.dk/E-boeger.htmlMotto


Når vinden er os føjelig,

så kan man være glad.

SønderhoningIndhold


To indledende bemærkninger

Skibet, vinden og strømmen

Det praktiske liv, sporten og kunsten

Fartpotentiale og manøvreringsevne

Den moderne form for kapsejlads – historien

Forskellige klubber, forskellige regler

Forskellige lande, forskellige regler

Danmark

Skibskonstruktionerne

Tre måder at sejle kapsejlads på

To dominerende beregningsmåder

Eksakt viden over for tro på et system

Manglen ved handikapsystemerne

Forcen ved handikapsystemerne

Hvorfor sejler jeg selv efter handikapsystemer?

Eftertanke og oplysning

At spænde ben for sig selv

Og så det nyeste trossystem

Min egen form for resultatopgørelse

Øster Hurup Bådklubs motto

Om forfatteren

Kilder

 


To indledende bemærkninger

 
1

Når du har læst dig godt ind i det følgende, vil du sikkert undre dig over, at denne publikation som undertitel har “Forsvar for sejlbådes kapsejlads efter handikapsystemer”, for sjældent, om nogensinde, har du læst en så gennemgribende og indædt beskrivelse af, hvorfor intet handikapsystem på nogen som helst måde har mulighed for at udpege en vinder. Ikke desto mindre ender det med et forsvar – men på bestemte betingelser. Spændende, ikke?


2

I skrivende stund, hvor jeg gør dette lille skrift færdigt, er forårssæsonen for sejlbåde knap begyndt – og jeg har allerede hørt om to bådklubber, hvor sejlere har sejlet hinanden ned i kapsejladser for at “vinde” på baggrund af en beregning af præmietiden ud fra DH (Dansk Handicap). Og nedsejlingerne har været så voldsomme, at nogle af bådene måtte på værft. At dette er vanvittigt af mange grunde – og kan undgås af flere og bedre grunde – vil også fremgå af det følgende.

 


Skibet, vinden og strømmen
 

Sejlskibe på havet er drømme sendt ind i universet. De søger mod horisonten for at nå det ukendte land, eller for at vende tilbage til det, de forlod engang. De sejler for at vinde – vinde nyt liv, vinde nye point.


Siden forhistorisk tid har mennesker sejlet på floder, på søer og på havet for at transportere varer, dyr og mennesker fra sted til sted. Gennem årtusinder har man overalt på kloden entret sejlbåde for at flygte fra sult og nød, for at komme væk fra krig og pest, for at erobre nye landområder, for at handle med eller stjæle fra andre, for at sejle ud og fange fisk, for at begynde på et nyt liv et nyt sted, og sommetider blot og bart for at være i det åbne rum og opleve skibets fart under himlen og gennem bølgerne, slappe af, være i naturen – eller for at kapsejle med andre.

  Uanset grundene til at sejle ud har hvert eneste sejlskib været afhængigt af vinden og strømmen for dets færd – og er samtidig søgt udtænkt, konstrueret og bygget på en måde, så det så vidt muligt kunne være uafhængigt af, hvilken form for vind eller strøm det blev udsat for. Det har i den sammenhæng primært drejet sig om tre ting:


- At skibet kunne gå tæt til vinden og dermed være så uafhængigt af vindretningen som muligt.

- At skibet kunne klare sig i storm.

- At skibet kunne sejle for svag vind.


Handelsskibe skulle ikke blot være i stand til at rumme og bære fragten fra sted til sted, de skulle samtidig være i stand til at sejle så hurtigt og effektivt som muligt uanset vindstyrke, vindretning og strømforhold. Det var et simpelt spørgsmål om økonomi. Jo hurtigere skibene sejlede, jo hurtigere vareomsætning og jo friskere varer, når de nåede frem, og dermed jo større fortjeneste. Men det var også en fordel at kunne sejle fra andre skibe, hvis det var sørøverskibe eller fjendtlige nationers krigsskibe, der var ude efter en.Forlag og bogsalg


Trykte bøger, lydbøger, ebøger


Bestilling direkte hos os:

Ring 98 58 22 00, mail,

eller afkryds i Bestillingsliste.


Ønskes ebøger direkte fra os, leveres de

inden for 24 timer

i epub, mobi og pdf.

Betales med bankoverførsel.


Ønskes straks-download af ebøger, gå til vores ebogs-webshop nordosten.ebog.dk

Betales med betalingskort

eller MobilePay.


Trykte bøger og lydbøger

bestilt inden 13:00 hverdage afsendes samme dag.

Gratis levering i Danmark.


Lindhardt og Ringhofs

Hugo Hørlych Karlsen-udgivelser i

 ebogsprojekt SAGA

Cookies


Hverken vi selv, eller one.com, som denne hjemmeside er hostet hos, bruger cookies.

 

Persondataadministration